Bent u kwaadwillend voor de wet DBA?

Doe de ‘Kwaadwillendheid’ test zzp-Wet DBA

Dat de Belastingdienst de controles zzp-Wet DBA gewoon voortzet, blijkt uit het feit dat het ministerie van Financiën 7 opdrachtgevers verdenkt misbruik te maken van de Wet DBA. De handhaving van de Wet DBA werd na talloze klachten stopgezet, maar tegen bewust kwaadwillenden wordt zeker opgetreden. Wat is kwaadwillend en hoe gemakkelijk gaat dat?

U bent als opdrachtgever kwaadwillend als u willens en wetens misbruik maakt door een situatie van duidelijke schijnzelfstandigheid te laten ontstaan of voort te laten bestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee als opdrachtgever oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).

Zodra er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking én van kwaadwillendheid, legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen op. De kosten kunnen, voor u als opdrachtgever,  oplopen tot ongeveer 30% van de totaal gefactureerde bedragen per zzp’er. Bij een facturatie van plusminus € 40.000 op jaarbasis, kan de naheffing oplopen tot € 12.000 + boete 150% = € 30.000 per jaar per zzp’er. De Belastingdienst kan maximaal 5 jaar met terugwerkende kracht naheffen. Dan kan het risico per zzp’er oplopen tot € 150.000. Deze risico’s kunnen bij veel MKB-bedrijven een faillissement veroorzaken.

De Kwaadwillendheid test zzp-Wet DBA:

  • Wie besluit er binnen uw organisatie om zzp’ers in te huren?
  • Wanneer kan iemand dat besluiten?
  • Worden HR of de afdeling salarisadministratie daarbij betrokken?
  • Heeft u modelovereenkomsten beschikbaar?
  • Hoe zorgt u ervoor dat die modelovereenkomsten gebruikt gaan worden?
  • Hoe monitort u of deze tijdens de werkzaamheden nog passen?
  • Hoe controleert u of volgens deze modelovereenkomsten wordt gewerkt?
  • Hoe sluit u de arbeidsrechtelijke risico’s uit?

Bron: vragen uit blog Jan-Bertram Rietveld EY Tax ‘Nieuws vanuit de fiscale gedoogzone’ 3 januari 2017

Als u op een van deze vragen ‘weet ik niet’ beantwoordt, raden wij u dringend aan gebruik te maken van een modelovereenkomst. Maak direct online een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst Wet DBA aan, die binnen 10 minuten klaar voor gebruik is: Demodelovereenkomst.nl.

Een modelovereenkomst online aanmaken op Demodelovereenkomst.nl gaat heel simpel. Een koppeling met de KvK zorgt voor automatische invulling van alle bedrijfsgegevens en de opdrachtgever hoeft slechts enkele vragen te beantwoorden. Als alles klopt staat er hierna direct een modelovereenkomst klaar die door de opdrachtgever en zzp’er digitaal wordt ondertekend. Deze werkwijze vrijwaart de opdrachtgever van het risico van naheffingen, loonheffingen en boetes. Uiteraard geldt dit alleen in die gevallen waarbij volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt. De kosten bedragen € 17,95 (excl. btw) per opgemaakte modelovereenkomst, inclusief 10 jaar beveiligde opslag. Dat is handig voor als er een keer controle door Audit of door de Belastingdienst plaatsvindt.