Demodelovereenkomst.nl ook belangrijk voor zzp’ers

Uw opdrachtgever kan via ons systeem binnen 10 minuten een modelovereenkomst aanmaken. Voor de kosten hoeft uw opdrachtgever het niet te laten: voor slechts € 17,95 heeft uw opdrachtgever al een door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst.

Onze systematiek is 100% digitaal

Samen met de belastingadviseurs van Mazars is een systematiek ontwikkeld voor een geautomatiseerde beoordelingsprocedure door de Belastingdienst. De stappen zijn simpel. Uw opdrachtgever vult bij het aanmaken van de modelovereenkomst zijn en uw KvK-nummer in. Dankzij een koppeling met het register van de KvK worden alle benodigde bedrijfsgegevens automatisch in de overeenkomst geplaatst.

Interactief invullen

Vervolgens dient uw opdrachtgever een aantal vragen in te vullen over de inhoud van uw opdracht en de manier waarop deze moet worden uitgevoerd. De beantwoording bepaalt of u in aanmerking komt voor een modelovereenkomst.

Digitaal ondertekenen modelovereenkomst

Is de modelovereenkomst door uw opdrachtgever afgerond, dan kunt u beiden overgaan tot digitale ondertekening. U krijgt van ons een toelichting op de meest belangrijke aandachtspunten waar u als zzp’er op moet letten. Na de definitieve beoordeling van de Belastingdienst ontvangen zowel uw opdrachtgever als u de elektronisch ondertekende modelovereenkomst als beveiligde PDF per e-mail. De overeenkomsten en alle verstrekte informatie slaat Demodelovereenkomst.nl op voor een periode van 10 jaar zonder extra kosten.