Heb ik als zzp’er een modelovereenkomst nodig?

15-06-2016

Heb ik als zzp’er een modelovereenkomst nodig?

Om deze vraag te beantwoorden is het handig om allereerst duidelijk te hebben wat precies in een dergelijke overeenkomst opgenomen wordt. De modelovereenkomst is de vervanging van de inmiddels afgeschafte VAR-verklaring. Het dient als een contract tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. In deze overeenkomst wordt duidelijk gemaakt wat de aard en de inhoud van het project is, en wat de definitie is van de arbeidsrelatie tussen beide partijen.

(fictieve) dienstbetrekking en schijnzelfstandigheid

Het pijnpunt voor veel zzp’ers en opdrachtgevers is het definiëren van wat de arbeidsrelatie is tussen beide partijen. Er zijn namelijk veel gevallen bekend van schijnzelfstandigheid. Als een zzp’er schijnzelfstandig is, doet hij of zij hetzelfde werk als werknemers, met dezelfde gezagsrelatie. En dit laatste is (onder andere) wat een zzp’er anders maakt: tussen een zzp’er en zijn opdrachtgever mag geen gezagsrelatie bestaan.

In een modelovereenkomst worden deze zaken dus vastgelegd. De modelovereenkomst wordt vervolgens beoordeeld voor de Belastingdienst. Als de overeenkomst goedgekeurd wordt, is alles in orde. Zolang men volgens de gemaakte afspraken te werk gaat, is er geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking. Echter, als de overeenkomst afgekeurd wordt (en er zijn al werkzaamheden uitgevoerd), kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor achterstallige loonheffingen. Dit heeft dus een forse naheffing als gevolg, met mogelijk een boete daarbovenop. Overigens mag een opdrachtgever deze kosten niet op de zzp’er verhalen, ook als deze bewust zonder modelovereenkomst heeft gewerkt.

Is een zzp’er dus verplicht een modelovereenkomst te hebben?

Kort gesteld: Nee. een zzp’er is NIET verplicht om een modelovereenkomst aan te gaan met zijn opdrachtgever. Immers, de consequenties van een (fictieve) dienstbetrekking liggen niet bij de zzp’er, maar bij de opdrachtgever. De vraag is echter of het verstandig is om op deze basis gezamenlijk een opdracht in te gaan. Speel het daarom op safe, en ga hierover in gesprek met uw opdrachtgever. Voor de kosten hoeft uw opdrachtgever het niet te laten, want voor slechts €17,95 excl. BTW kunt u uw opdrachtgever via Demodelovereenkomst.nl een automatisch goedgekeurde modelovereenkomst laten afsluiten.