Waarom moet u als opdrachtgever een modelovereenkomst gebruiken?

07-12-2016

Er heerst verwarring over ‘uitstel’ Wet DBA. De Wet DBA gaat alleen de over afschaffing van de VAR, en dat is inmiddels gebeurd. De handhaving is uitgesteld, en de overgangsperiode is nu verlengd tot 1 juli 2018.

De Belastingdienst raadt opdrachtgevers aan om door te gaan met het in kaart brengen van de contracten met alle ingehuurde zzp’ers en deze voorzien van een toets naar de feitelijke werkwijze.

Opdrachtgevers kunnen hiervoor één van de gepubliceerde modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst downloaden, of gebruik maken van de dienstverlening van Demodelovereenkomst.nl, waar opdrachtgevers een goedgekeurde modelovereenkomst online kunnen aanmaken, die ook 10 jaar wordt opgeslagen.
In beide gevallen bent u als opdrachtgever tot 1 juli 2018 gevrijwaard van het risico van naheffingen van loonheffingen en van boeten, behalve in die gevallen waarin het meer dan duidelijk is dat er niet volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt. Echter, frauderen doen opdrachtgevers natuurlijk niet.

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 18 november 2016 het volgende bericht:

“Hét uitgangspunt voor de handhaving tijdens de uitstelperiode is dat alle partijen als goedwillend worden beschouwd, tenzij zij onder de genoemde uitzondering vallen. In een eerder stadium ontstond twijfel over wie goed – of kwaadwillend was. Daarom wordt hierbij het begrip kwaadwillend nader ingevuld, met de juridische geldigheid van een beleidsbesluit.

Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).”