Wet DBA is al een feit. De handhaving, maar niet de naleving Wet DBA is opgeschort

10-01-2017

Er heerst veel verwarring over de Wet DBA. ‘Moet ik nu wel-of-geen modelovereenkomst maken voor mijn zzp’er?’ vragen veel opdrachtgevers zich af.

De Wet DBA is niet opgeschort, de handhaving (controle op de naleving van de wet) is alleen uitgesteld. Dit uitstel van de handhaving ontslaat opdrachtgevers en zzp’ers niet in het nu al naleven van de wettelijke regels.

Voor naleving van de Wet DBA is het van belang om afspraken te maken in een (model) overeenkomst. Opdrachtgevers hebben dan de zekerheid dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen. Zzp’ers hebben met een goedgekeurde modelovereenkomst de zekerheid dat zij gebruik mogen maken van de fiscale faciliteiten die samenhangen met het ondernemerschap.

‘Gebruik de komende periode als opdrachtgever om de overeenkomsten met de zzp’ers te controleren’, geeft de Belastingdienst als tip mee. Het moet bovendien goed geregeld zijn, niet alleen voor de Wet DBA, maar ook volgens het arbeidsrecht.’